Filadelfiakirken Hamar.
Med plass for alle og fokus på én!

Et fellesskap som lidenskapelig ærer Gud,
med møtepunkter som inspirerer og
formidler evangeliet på en relevant måte.

En relasjonell og sjenerøs kirke der
alle generasjoner inkluderes,
verdsettes og utvikler en robust tro fundamentert i Guds Ord.
Et felleskap der alle har lyst til å bidra

Et felleskap som hjelper mennesker
til etterfølgelse av Jesus og som
formidler det overnaturlig
på en naturlig måte.

En kirke som kontinuerlig vokser
og velsigner lokalt, nasjonalt
og internasjonalt.

Vår Visjon

Med plass for alle og fokus på én!

 • Les hele visjonen vår her!
 • Kontortid

  Mandag 09.00-15.00
  Tirsdag 09.00-15.00
  Torsdag. 09.00-15.00
  Telefon: 62 54 04 90

  Info

  Org.nummer 971 482 478
  Bankkonto 7162.05.23490
  Byggekonto 1503.34.24830