Hva vi tror på

Vi tror at Bibelen – Guds Ord – er sannhet. På grunn av syndefallet som kom med Adam og Eva, opprettet Gud en frelsesplan for menneskene. Gud sendte sin egen Sønn – Jesus Kristus – for å bringe menneskene tilbake til Gud.

Gud skapte oss med fri vilje, men han ønsker at vi skal velge ham som vår frelser. Pinsevenner legger vekt på at et kristent liv er basert på et personlig forhold til Jesus.

Pinsemenighetene slutter seg til Den apostoliske trosbekjennelsen som lyder:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen!

Vår Visjon

Med plass for alle og fokus på én!

 • Les hele visjonen vår her!
 • Kontortid

  Mandag 09.00-15.00
  Tirsdag 09.00-15.00
  Torsdag. 09.00-15.00
  Telefon: 62 54 04 90

  Info

  Org.nummer 971 482 478
  Bankkonto 7162.05.23490
  Byggekonto 1503.34.24830